De Arthur Methode 
You can’t always get what you want. But if you try sometimes, you might find you get what you need.

Rolling Stones

Als je als HRD-er wil werken aan een duurzame en menselijke organisatie, dan heb ik wellicht voor jou een weg gevonden.

Deze website wordt niet-tweewekelijks geupdated

De Arthur Methode

Arthur

De Arthur Methode is een nieuwe methode die ik op deze website wil toelichten. Samen met jou en andere HRD-ers zou ik de methode willen toepassen en verder ontwikkelen. Het betekent wel wat voor je rolinvulling en de filosofie van waaruit je werkt. De methode is bedoeld om de organisatie menselijker en duurzamer te maken. Deze site biedt je handvatten als je de volgende ervaringen hebt in je werk:

· Je worstelt met een probleem en draait in een kringetje

· Je hebt het gevoel dat het economisch belang het denken en handelen in de organisatie te veel heeft geprogrammeerd.

· Je hebt moeite met je eigen vakjargon en je vraagt je af wat het nu feitelijk bijdraagt.

· De talenten zoals liefdevol zijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid worden te veel ondergesneeuwd.

Nieuwer

HomeOp zoek naar de graal

In deze update hebben we weer spannende aanvullingen gemaakt. We geven een verder kijkje in de hersenspinsels van de HRD-er onder druk met als titel Irrationele gedachten. Verder worden mogelijke oplossingen aangereikt om in een OR-vergadering Toren van Babel situaties te vermijden door Presenteren in Viervoud. Er is weer een bijzondere organisatie toegevoegd bij Inspirerende bedrijven. Tenslotte willen we je verrassen met een verzuchting van Morgan Le Fay die een beetje moe wordt van alle positief psychologen, geluksguru’s en zoek-je-sterke-punten najagers. Het niet toelaten van pessimisme levert een groot gevaar op. Zij pleit voor het eerherstel van Het half lege glas.

Uitnodiging

Worstel je met een probleem in je werk en heb je het idee dat je in een kringetje blijft ronddraaien? Dan kan dat te maken hebben met een duurzaam talent dat je nog niet bij jezelf hebt ontdekt. Een talent dat juist in deze situatie nodig is. Ik nodig je uit om het SerendipiteitSpel te openen en te vinden wat je niet zocht (dat is Serendipiteit!). Met het gevonden talent ben je in staat om je situatie op een onverwachte en spannende manier te benaderen.

 

 

Open het kaartspel

Boven- en Onderstroom

Wanneer het bovenstroomse model van controle, beheersing en doelmatigheid te dominant is, loopt de organisatie gevaar dat duurzame talenten geen ruimte krijgen. De Arthur Methode geeft aandacht aan de onderstroom en de daarin verborgen krachten. Ook houdt zij rekening met de duistere zijde die daar te vinden is.

Rollen HRD-er

Het zijn vreemde rollen, afkomstig uit de Arthur Legende: Merlijn, Morgan Le Fay, Guinevere en Arthur. Om patronen te doorbreken zijn ze nodig, maar ook leuk om te doen.
 

Lees meer…

Nieuw verhaal

Gereedschap

De gebruikelijke HRD-tools passen niet bij de helden uit de Arthur Legende. Ontregelen, Ontmaskeren en Ontsluiten zijn de nieuwe sleutelwoorden.
 

Lees meer…

De HRD-er als filosoof en verleider

Deze website bouwt voort op een artikel dat in maart 2016 in het vakblad TvOO is uitgekomen. Klik hier voor een samenvatting.

icon_Stillekracht

Thema’s

Ons denken heeft een nieuwe filosofie nodig, een ander perspectief. De thema’s onmacht, programmering, morele moed, nieuw verhaal, organisatie als theater en vervanging van het economisch model dienen hierbij als inspiratie.

 

Lees meer…

Vervanging economisch model

Magische Krachten

Wat is magie? We kennen het als we praten over ‘flow’, uitstraling, charme, verleidingskracht. Maar ook bij iemand voor wie als vanzelf deuren opengaan, het Lot goed gezind is, bij toeval ontdekkingen doet. Magie ontstaat als je je duurzame talenten inzet.
 

Lees meer…